top of page

Privacy verklaring

Stichting Bleumkes vaan Geluk legt diverse gegevens vast zoals naam,

adres en woonplaats. Wij verstrekken deze gegevens niet aan derden.

Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons vertrouwelijk behandeld.

Alle persoonlijke gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

 

Iedereen kan/mag te allen tijde een oudere aanmelden. Dit kan middels het opnemen van contact met ons via één van onze contactgegevens (email, WhatsApp, website, Facebook).

Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunnen hier doorgeven worden.

 

Stichting Bleumkes vaan Geluk zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.

bottom of page